Acceptatiebeleid

Acceptatie beleidVoor het vervoeren, inzamelen, verhandelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij aan alle vereisten voor registratie voldoen. Dat houdt ook voor de klant in dat men zaken doet met een afnemer die aan alle eisen voldoet.

Uiteraard is ons bedrijf VCA gecertificeerd. Een VCA certificaat garandeert dat een bedrijf aantoonbaar voldoet aan de in de VCA checklist gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu.

De volgende producten worden geweigerd:

 • Autowrakken
 • Koelkasten
 • Koelmotoren
 • Batterijen
 • Accu's
 • Oliefilters
 • Banden (auto, vrachtauto enz.)
 • Vaten en/of blikken welke niet zijn gereinigd
 • Isolatiemateriaal
 • Brandkasten
 • Brandblusser
 • LPG-tanks/gasflessen en iedere vorm van onder druk staande houders
 • Radioactief materiaal
 • Acetyleen flessen open of dicht  


Wanneer de volgende producten toch worden gelost, dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 • Banden: 35 euro
 • Vrachtwagen banden: 100 euro
 • Holle lichamen: 30 euro
 • Gasflessen: 125 euro
© gebroederskootenzn.nl | Design & Development door Eye-C Multimedia